Sprawa
Konkurs ROPS
Treść
  • Otwartych konkursów ofert na realizację zadań publ. Województwa Śląskiego – przeciwdziałanie problemom alkoholowym oraz przeciwdziałanie narkomanii
    28 lutego 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku - przeciwdziałanie problemom alkoholowym oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku - przeciwdziałanie narkomanii. Szczegóły dotyczące konkursów dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Dokumenty do pobrania