Sprawa
PS.033.24.2013
Treść
  • NABORU WNIOSKÓW DO UDZIALE W PROGRAMIE LATO W TEATRZE
    12 marca 2013 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił szóstą edycję programu "Lato w Teatrze". Przedmiotem programu jest dofinansowanie letnich zajęć teatralnych w formie warsztatów, półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizowanych podczas wakacji przez teatry, domy kultury i organizacje pozarządowe. Szczegóły pod linkiem poniżej

Dokumenty do pobrania