Sprawa
II DNI NGO
Treść
  • II Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO)
    4 czerwca 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniach od 13 do 16 czerwca 2013 roku Miasto Rybnik organizuje II Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO) w związku z realizowanym projektem pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu poprzez wystawienie stoiska z produktami wytworzonymi przez członków bądź zaprezentowanie profilu działalności organizacji. Celem DNI NGO jest m.in. szeroko rozumiana promocja podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie ich potencjału. Zainteresowane udziałem podmioty prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu – p. Elżbietą Wolny (Urząd Miasta Rybnika, II piętro, pokój 209, tel. 32 43 92 209)

Dokumenty do pobrania