Sprawa
Projekt „Nowa szansa”
Treść
  • Projektu skierowanego do osób, które doświadczają wykluczenia społecznego „Nowa szansa”
    6 czerwca 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Sanockie Towarzystwo Oświatowe w Sanoku oraz Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” O/T w Gdańsku realizują projekt „Nowa szansa”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 do 27 roku życia mieszkających na obszarze woj. śląskiego, którzy doświadczają wykluczenia społecznego lub są zagrożeni tym zjawiskiem i/lub pochodzą z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegóły dotyczące projektu dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Dokumenty do pobrania