Sprawa
Przewodnik Informacyjny
Treść
  • Przewodnika Informacyjnego pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”
    8 lipca 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    W ramach realizacji działań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Samorząd Województwa Śląskiego opracował ww. Przewodnik, który zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Przewodnik jest dostępny w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika (pokój 213) oraz w wersji elektronicznej pod następującym linkiem:

Dokumenty do pobrania