Sprawa
WIZYTA STUDYJNA
Treść
  • Wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie
    11 lipca 2013 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Do uczestnictwa w wizycie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego, a także osoby indywidualne zainteresowane tematyką przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy zapoznają się z kompleksowym systemem rozwiązywania problemów społecznych. Aby wziąć udział w wizycie należy wysłać formularz zgłoszeniowy mailem na adres dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 lipca 2013 r. Termin wizyty: 2 sierpnia 2013 r. (czwartek) Godz.: 8.00 - 17.00 Miejsce: Cieszyn fundacja „Być Razem”; wyjazd z Rybnika (ul. Kościuszki 22) Wyjazd jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania