Sprawa
PS.033.84.2013
Treść
  • OTWARTEGO KONKURSU OFERT W MIEŚCIE KONIN
    23 lipca 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2013 i 2014 zadania w zakresie wspierania rozwoju działalności gospodarczej na terenie gminy Konin, w tym pozyskania inwestora w celu pobudzenia działalności gospodarczej na rynku pracy na terenie gminy Konin. Szczegóły dostępne na stronie internetowej projektu http://www.konin.eu/projekt_innowacyjny/ lub bezposrednio pod linkiem:

Dokumenty do pobrania