Sprawa
Rekrutacja uczestników do projektu
Treść
  • Rekrutacja uczestników do projektu
    21 sierpnia 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjne związane z rekrutacją uczestników do projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego", współfinansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 22.08.2013 r. godz. 16.00 - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, (Żory, Os. Sikorskiego 52) 27.08.2013 r. godz. 14.00 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu (Racibórz, Pl. Okrzei 4) Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela p. Janina Skarbek (kontakt: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Os Sikorskiego 52D, tel. 32 43 55 111)