Sprawa
pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
Treść
  • możliwości ubiegania się o zwrotne dofinansowanie
    28 sierpnia 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia. Szczegóły dostępne poniżej. Zachęcamy do zapoznania się.

Więcej ...