Sprawa
Konkurs Społecznik Roku 2013
Treść
  • Konkursu o tytuł Społecznika Roku 2013 tygodnika "Newsweek Polska"
    30 sierpnia 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Tygodnik „Newsweek Polska” ogłosił piątą edycję konkursu o tytuł Społecznika Roku 2013. Konkurs ma na celu pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Konkurs adresowany jest do osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego. Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 sierpnia do 22 września 2013 r. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania