Sprawa
Fundusze dla sportu
Treść
  • projektu pt. Fundusze dla sportu
    5 września 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Działanie organizacji sportowych jest niezwykle ważne dla rozwoju społeczeństwa. Przyczynia się do wykształcenia nawyków prowadzenia zdrowego stylu życia, dbania o zdrowie fizyczne od najmłodszych lat, aktywny wypoczynek wspomaga prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, jak i uczy zasad współpracy i współżycia w grupie. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zainicjowało projekt "Fundusze dla Sportu", który wzmocni potencjał śląskich organizacji sportowych w zakresie jakości działań skierowanych na mobilizację obywateli do wsparcia filantropijnego oraz wolontaryjnego społecznych projektów sportowych, profesjonalizacji działań fundraisingowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w obszarze kultury fizycznej i sportu, integrację środowiska małych, lokalnych NGO pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach projektów sportowych. Uprzejmie informujemy o naborze do powyższego projektu. Zgłoszenia trwają do 16 września. Szczegóły dostępne poniżej: