Sprawa
KONKURS NA NAJLEPSZE PARTNERSTWO
Treść
  • KONKURSU NA NAJLEPSZE PARTNERSTWO
    2 października 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Trwa III edycja Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne organizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (Krajowy Ośrodek EFS). Ideą Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych. Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2013 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2013 Roku. Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2013 roku. Regulamin oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie: http://partnerstwo.roefs.pl/konkurs-edycja-2013/o-konkursie/

Dokumenty do pobrania