Sprawa
PS.8135.72.2013
Treść
  • projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok
    4 października 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. projektem, a następnie przesłanie opinii na temat przedstawionej propozycji do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 11 października 2013 r. Projekt programu dostępny pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania