Sprawa
PS.526.201.2013
Treść
  • konkursu pn. „Wolontariusz roku 2013 Miasta Rybnika”
    13 listopada 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Stowarzyszenie „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku zaprasza do udziału w konkursie pn. „Wolontariusz roku 2013 Miasta Rybnika”, który jest skierowany do wolontariuszy, instytucji organizujących pracę wolontariuszy, osób i placówek korzystających z ich pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, wymagających szczególnego wsparcia. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „II Rybnicka Gala Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Miasta Rybnika. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania