Sprawa
2013/108031
Treść
  • uwaga NGO!!! SEMINARIUM 18.12.2013 r.
    4 grudnia 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W związku z organizacją III DNI NGO Prezydent Miasta Rybnika zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na seminarium z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z tzw. trzecim sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły dostępne poniżej: