Sprawa
2014/002522
Treść
  • szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
    9 stycznia 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    17.01.2014 (piątek) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w ramach projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" organizuje szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Pierwsze szkolenie z tego tematu odbędzie się w Rybniku, kolejne w zależności od zapotrzebowania organizacji w innych miastach. W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. Szczegóły dostępne poniżej: