Sprawa
PS.033.14.2014
Treść
  • Zaproszenie na warsztaty
    6 marca 2014 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Zapraszamy organizacje pozarządowe na warsztaty partycypacyjne w ramach projektu pt.: "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Terminy warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru subregionu zachodniego: 8 marca, 15 marca i 5 kwietnia 2014 roku w godzinach od 9.00 do 15.00. Szczegółowe informacje poniżej.

Dokumenty do pobrania