Sprawa
PS.033.58.2014
Treść
  • Akcja społeczno - edukacyjna "Sprzęt za sprzęt
    14 lipca 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Akcja organizowana jest przez Fundację „Zaraz Wracam” wspólnie z portalem internetowym „www.futbolowo.pl”, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami z branży elektrorecyklingu. Fundacja wystąpiła również o oficjalny patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka. Akcja polega na organizowaniu zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w klubach sportowych. Odpady, zebrane przez kluby, zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, i wymienione na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.). Głównym celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem, uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, a także wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych. Udział w tej akcji jest dobrowolny i nieodpłatny. Warto skorzystać z akcji mając na uwadze jej walory edukacyjne i ekologiczne, a także jej wkład w rozwój kultury fizycznej. Odpowiedzi na pytania uzyskać można pod adresem fundacja@zarazwracam.pl? lub telefonicznie 512 386 196.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania