Sprawa
XV Konkurs PFRON
Treść
  • XV Konkursu PFRON dla organizacji pozarządowych
    22 września 2014 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług, poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania