Sprawa
Dni otwarte
Treść
  • Dni Otwartych Funduszy Europejskich w PFRON
    2 maja 2014 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent funduszy unijnych wraz z partnerem merytorycznym przygotował prezentację projektu systemowego pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Szczegóły dostępne poniżej: