Sprawa
PS.033.88.2014
Treść
  • szkolenia pt. "Komunikacja międzykulturowa"
    19 listopada 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Szanowni Państwo, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu pt. „Komunikacja międzykulturowa”, które odbędzie się w Warszawie w dwóch terminach: 4 i 5 grudnia oraz 10 i 11 grudnia 2014 roku. Szczegółowy opis szkolenia znajdą Państwo w załączeniu. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line do 21 listopada. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa najpóźniej 25 listopada. Do dyspozycji w razie dodatkowych pytań pozostaje p. Dorota Brzezińska, +48 22 538 91 97 , dbrzezinska@iom.int

Dokumenty do pobrania