Sprawa
2014-320304
Treść
  • Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
    19 listopada 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac nad powołaniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, przewidziała 6 miejsc dla reprezentantów organizacji pozarządowych w KM RPO WSL. Tym samym zwróciła się do Rady Działalności Pożytku Publicznego o przeprowadzenie wyborów – szczegółowe informacje można znaleźć pod wskazanym adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Slaskiego,2014-2020,3627.html

Dokumenty do pobrania