Sprawa
Konsultacje RPO
Treść
  • konsultacji sprawozdania RPO z realizacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
    3 grudnia 2014 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Zapraszamy do udziału w konsultacjach internetowych sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Kwestionariusz dostępny jest do 12 grudnia br. pod linkiem, który znajduje się poniżej. Liczymy na to, że jako osoby zainteresowane prawami i potrzebami osób z niepełnosprawnościami podzielicie się spostrzeżeniami na temat opisu rzeczywistości oraz rekomendacji zawartych w raporcie. Państwa zaangażowanie sprawi, że sprawozdanie będzie wzbogacone o najważniejsze opinie zebrane w toku konsultacji. Dziękujemy za czas i energię ofiarowane przy udzielaniu odpowiedzi.

Dokumenty do pobrania