Sprawa
2014-276298
Treść
  • szkolenia z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    15 grudnia 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W związku z organizacją V DNI NGO Prezydent Miasta Rybnika zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na szkolenie z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z tzw. trzecim sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie TERMIN: 22 grudnia 2014 r. o godz. 16.30 (poniedziałek) MIEJSCE: sala wykładowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, przy ul. Szafranka 7 Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej: