Sprawa
konsultacji RPO
Treść
  • konsultacji internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich
    23 grudnia 2014 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w konsultacjach internetowych sprawozdania z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika jest do pobrania w całości ze strony ankiety, której kwestionariusz dostępny jest do 6 stycznia pod niżej podanym adresem:

Dokumenty do pobrania