Sprawa
PS.843.1.2015
Treść
  • możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku w celu uzupełnienia jej składu
    19 stycznia 2015 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    W dniu 19 stycznia 2015 roku ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 290) ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku w celu uzupełnienia jej składu. Zatem w terminie do dnia 2 lutego 2015 roku można składać pisemne zgłoszenia skierowane do Pana Prezydenta. Treść ogłoszenia dostępna pod poniższym linkiem.

Dokumenty do pobrania