Sprawa
2015/14765
Treść
  • programu ERASMUS+
    26 stycznia 2015 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Erasmus+ Młodzież to program skierowany do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Wszystkie działania realizowane w ramach programu zakładają współpracę międzynarodową. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to, czego młody człowiek uczy się w czasie wolnym od obowiązkowej nauki.

Dokumenty do pobrania