Sprawa
2015/13015
Treść
  • MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ASOS
    26 stycznia 2015 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Czym jest ASOS? To Rządowy Program Aktywności Osób Starszych, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów. Program pozwala na zwiększenie aktywności osób po 60. roku życia. W 2014 roku MPiPS przyznało w sumie 40 mln zł na dotacje dla projektów integrujących międzypokoleniowo, promujących aktywność fizyczną, turystykę, edukację. Dofinansowano 500 projektów dla seniorów! Dofinansowanie można otrzymać w ramach czterech priorytetów: Priorytet I. Edukacja osób starszych Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) Termin składania wniosków konkursowych upływa 2 lutego. Zadania będą mogły być realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. Więcej informacji na stronie: mpips.gov.pl Kontakt: Wszelkie pytania dotyczące Programu ASOS oraz konkursu ofert należy kierować na adres: ASOS@mpips.gov.pl Do 2 lutego w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku szczegółowe informacje na temat Programu ASOS można uzyskać także pod numerem telefonu: (022) 661 18 37

Dokumenty do pobrania