Sprawa
2015-7555
Treść
  • SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
    29 stycznia 2015 Michał Adamik (Inspektor PS-I)
    Prezydent Miasta Rybnika zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na szkolenie z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z tzw. trzecim sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. TERMIN: 2 lutego 2015 r. o godz. 16.30 (poniedziałek) MIEJSCE: sala wykładowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, przy ul. Szafranka 7 PROWADZĄCY: Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika. UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Chęć udziału w seminarium należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i przesłanie drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl w terminie do 29 stycznia 2015 r. (ewentualnie faxem lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika) Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika pod nr telefonu: (32) 4392-016.