Sprawa
szkolenia dla pracowników socjalnych
Treść
  • szkoleń dla pracowników socjalnych
    4 marca 2015 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na "Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych". W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy w wieku 45+ z całej Polski, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkach zatrudnienia socjalnego, zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Szkolenia będą się odbywały do 13 marca w 49 dawnych miastach wojewódzkich. Szczegółowe informacje pod linkiem:

Dokumenty do pobrania