Sprawa
Promocja zdrowia psychicznego
Treść
  • Konkursu „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
    26 marca 2015 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Wsparcie finansowe mogą pozyskać projekty nakierowane m.in. na promocję zdrowia psychicznego, wsparcie psychologiczne dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w pracy. Premiowane będą także działania nakierowane na integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizację systemu poradnictwa dla potrzebujących pomocy przy tego typu problemach. Udział w konkursie mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia samorządowe oraz związki wyznaniowe w terminie do 15 kwietnia br. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.

Dokumenty do pobrania