Sprawa
2015/56052
Treść
  • Akcja "Masz Głos, Masz Wybór
    26 marca 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy. Akcja przypomina, że mieszkańcy mają głos, nie tyko podczas wyborów, pokazuje jakimi sposobami mogą wpływać na decyzje władz i razem z nimi kształtować najbliższe otoczenie. Aby przystąpić do akcji należy odwiedzić stronę internetową www.maszglos.pl, zarejestrować się do 12 kwietnia br. i wybrać ścieżkę działania.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania