Sprawa
2015-41939
Treść
  • Konkurs "Marka Śląskie"
    5 maja 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zapraszają do udziału w szóstej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiegooraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres Biura Kapituły Konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 30 czerwca 2015 roku. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia do konkursu: Biuro „Marka – Śląskie” Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice tel.: 32 231 99 79, faks: 32 238 96 30 email: markaslaskie@riph.com.pl

Dokumenty do pobrania