Sprawa
2015-43223
Treść
  • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży"
    8 maja 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadania z zakresu współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Termin składania ofert upływa z dniem 15 maja 2015 roku. Szczegóły poniżej:

Więcej ...
Dokumenty do pobrania