Sprawa
2015/100119
Treść
  • Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2014-2020
    3 czerwca 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    W związku z trwającymi pracami nad finalizacją Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2014-2020 (Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, przy akceptacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej – realizujemy badanie ankietowe, służące pomiarowi wybranych wskaźników Programu po obu stronach granicy. Uprzejmie prosimy Urząd Miasta / Urząd Gminy o skierowanie załączonego maila do podległych szkół podstawowych i gimnazjów oraz / lub szkół ponadgimnazjalnych, jak również organizacji pozarządowych (np. klubów sportowych, jednostek OSP, stowarzyszeń itp.) z prośbą o niezawodne wypełnienie poniższej ankiety w terminie do poniedziałku dnia 8 czerwca br Ankieta ma postać elektroniczną (wystarczy otworzyć poniższy link i wypełnić otwierające się kolejno pytania a następnie automatycznie przesłać odpowiedzi do bazy). Zespół projektowy Kreatus sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62 Ankieta dotyczy oceny polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i jest tam również miejsce na ewentualne propozycje projektów, które będą składane do Programu w perspektywie 2014-2020.

Dokumenty do pobrania