Sprawa
Konkurs dla organizacji pozarządowych
Treść
  • Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
    9 czerwca 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10.000 złotych otrzymają organizacje, które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.

Dokumenty do pobrania