Sprawa
2015/127668
Treść
  • Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych Łódź, 17 września 2015 r.
    17 lipca 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Organizator 23 Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Sejmików Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się w Łodzi w dniu 17 września 2015 roku. Celem konferencji jest prezentacja działalności i osiągnięć Sejmików Osób Niepełnosprawnych zrzeszających organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. W trakcie spotkania będą także omawiane możliwości finansowego wspierania osób z niepełnosprawnościami w ramach nowej perspektywy EFS na lata 2014-2020, a także zapisy zawarte w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o konferencji dostępne pod linkiem:

Dokumenty do pobrania