Sprawa
2015/126792
Treść
  • Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”
    21 lipca 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia osób, które sprawiają, że zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny staje się standardem w Polsce, będą przyjmowane do 14 sierpnia. Kandydatury należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zaangażować mogą się zarówno pracownicy sektora biznesu, jak i podmiotów niebiznesowych: administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

Dokumenty do pobrania