Sprawa
wsparcie imprez sportowych niepełnosprawnych
Treść
  • Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
    21 lipca 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w terminie od 10 lipca do 3 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach Modułu I oraz Modułu II „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) – Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące programu jak również druk wniosku dostępne są w zakładce Szczegółowe informacje dotyczące programu jak również druk wniosku dostępne są w zakładce Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania