Sprawa
2015-71060
Treść
  • Rekrutacja na szkolenia i seminaria szkoleniowe w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna
    28 lipca 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do udziału w szkoleniu i seminariach szkoleniowych w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia i seminariów z jednej strony będą okazją do zaznajomienia się z założeniami, sposobem wykorzystania i obsługą wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego, tj. portalu erpes.pl, z drugiej zaś pozwolą na teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy nt. zarządzania strategicznego, kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązywania współpracy międzysektorowej. Zaproszenie do udziału w szkoleniu i seminariach szkoleniowych skierowane jest do pracowników i wolontariuszy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego, w szczególności do kadry zarządzającej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, przedsiębiorców, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, centrów i klubów integracji społecznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 96 lub mailowo, pod adresem: aczechowska@rops-katowice.pl.

Dokumenty do pobrania