Sprawa
2015-73216
Treść
  • Nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie
    3 sierpnia 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Do 10 września br. trwa nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie. Do konkursu mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL. Szczegóły poniżej:

Dokumenty do pobrania