Sprawa
2015-79936
Treść
  • Konsultacje społeczne projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki
    24 sierpnia 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Zespół Konsultacyjny, działający przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Projektu "Programy dla zmiany", finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o możliwość promocji informacji nt. konsultacji społecznych projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki. Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku.

Dokumenty do pobrania