Sprawa
2015-83901
Treść
  • Nabór konkursowy na dystrybutorów żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( FEAD)
    4 września 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu w dniu 14 września 2015 roku naboru konkursowego wyłaniającego organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym jako dystrybutorów żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( FEAD).

Dokumenty do pobrania