Sprawa
2015/181155
Treść
  • Seminarium: "Dialog społeczny w różnych odsłonach - metody aktywizacji społeczności w działaniach na rzecz lokalnego środowiska"
    15 października 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku zaprasza na seminarium: "Dialog społeczny w różnych odsłonach - metody aktywizacji społeczności w działaniach na rzecz lokalnego środowiska", realizowane w ramach projektu międzynarodowego "Round-Trip", współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach programu "Europe for Citizens", które odbędzie się 22 października 2015 w Katowicach przy ul. Katowickiej 37 w Spółdzielni Socjalnej Honolulu: "Drzwi zwane koniem". Celem projektu jest analiza mechanizmów partycypacji społecznej dostępnych dla mieszkańców a także badanie poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców krajów partnerskich na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. W trakcie seminarium prowadzone będą trzy panele eksperckie na temat aktywizowania mieszkańców z różnych grup wiekowych, których celem jest poznanie różnych metod zachęcania obywateli do dialogu oraz wymiana doświadczeń. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.