Sprawa
2015-104368
Treść
  • szkolenie Generator wniosków eNGO
    9 listopada 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    W czwartek, 26 listopada br. w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika odbędzie się szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania Generatora wniosków eNGO, w szczególności procesu składania wniosków grantowych, sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Zapraszamy przedstawicieli podmiotów zainteresowanych realizacją zadań publicznych w 2016 roku do skorzystania z tej możliwości. Szkolenie, które poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna, wdrażającego Generator wniosków w naszym mieście, odbędzie się w dwóch turach: o godz. 14.00 oraz o godz. 16.15. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie tylko jednego przedstawiciela z danej organizacji. Zgłoszenie należy przesłać elektronicznie na adres: ngo@um.rybnik.pl lub złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie do 23 listopada br.