Sprawa
2015-107242
Treść
  • Zaproszenie na szkolenie
    13 listopada 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza przedstawicieli niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w listopadzie 2015 r.

Dokumenty do pobrania