Sprawa
2015/192778
Treść
  • Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej
    16 listopada 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    W imieniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Śląskim Kongresie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, który odbędzie się 18 listopada 2015 w godzinach 9.00 – 15.20 w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mieszczącego się przy ul. Bankowej 11B. Celem Kongresu jest tworzenie sieci współpracy podmiotów integracji społecznej działających na rzecz zatrudnienia socjalnego w województwie śląskim oraz ich popularyzacja wśród samorządów. Podczas zjazdu specjaliści z zakresu spraw społecznych z całej Polski podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w zakresie realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz współpracy trójsektorowej. Przybliżony zostanie temat finansowania podmiotów integracji społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zaprezentowane zostaną dobre praktyki. Oprócz przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowy program kongresu oraz formularz znajdują się na stronie internetowej www.es.rops-katowice.pl. Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie (maksymalnie 2 osoby z instytucji) prosimy o wypełnienie formularza online, a następnie wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona do 16 listopada br. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Dojazd na miejsce odbywania się Kongresu – we własnym zakresie. Kongres organizowany jest w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje na temat Kongresu można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-84. Serdecznie zapraszamy do udziału. Z poważaniem, Agnieszka Kwaśniak Inspektor Dział ds. Ekonomii Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice, ul. Modelarska 10 tel. 32-730-68-87, fax. 32-730-68-71 e-mail: akwasniak@rops-katowice.pl

Dokumenty do pobrania