Sprawa
2015/193783
Treść
  • Internetowy Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej
    16 listopada 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oddaje w Państwa ręce doskonałe narzędzie do wyszukiwania usług i produktów świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej (PES) w województwie śląskim. INTERNETOWY KATALOG PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w województwie śląskim ma formę elektroniczną. Składają się na niego karty z opisem poszczególnych PES-ów, oferowanych produktów lub usług, zdjęcia i dane teleadresowe. Narzędzie to skierowane jest do wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej z PES, a w szczególności do jednostek administracji publicznej, przedsiębiorców i podmiotów zobligowanych do stosowania prawa zamówień publicznych, w tym klauzul społecznych. Katalog został stworzony z myślą o promocji społecznie odpowiedzialnych zakupów. Zawartość katalogu jest na bieżąco aktualizowana oraz powiększana o nowo zgłaszające się PES-y. Katalog dostępny jest na stronie internetowej http://katalogpes.rops-katowice.pl/ . Powstał on w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polecamy i zachęcamy do skorzystania. Z poważaniem, Agnieszka Kwaśniak Inspektor Dział ds. Ekonomii Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice, ul. Modelarska 10 tel. 32-730-68-87, fax. 32-730-68-71 e-mail: akwasniak@rops-katowice.pl

Dokumenty do pobrania