Sprawa
2015-112408
Treść
  • Szkolenia dotyczącego zasad wdrażania Generatora wniosków eNGO
    1 grudnia 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    26 listopada br. w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się szkolenie, dotyczące zasad funkcjonowania Generatora wniosków eNGO. Szkolenie, prowadzone przez pana Jakuba Wąsika ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, miało na celu pokazanie zasad składania wniosków dotacyjnych, począwszy od założenia konta użytkownika na platformie, poprzez składanie oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. W szkoleniu uczestniczyło ponad 90 osób, reprezentujących rybnickie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Osoby, które nie miały możliwości skorzystania ze szkolenia zachęcamy, aby zapoznały się z Instrukcją obsługi panelu NGO, która dostępna jest na stronie generatora www.engo.org.pl lub pod linkiem: http://www.engo.org.pl/files/Instrukcja_eNGO_ngo.pdf Do tej pory, w oparciu o nowe zasady zgłaszania projektów, ogłoszono trzy konkursy grantowe na realizację następujących zadań publicznych: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Dokumenty do pobrania