Sprawa
2016-229
Treść
  • Zaproszenie na posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
    7 stycznia 2016 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    W czwartek, 14 stycznia 2016 roku zapraszamy osoby niepełnosprawne, rodziców i opiekunów tych osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, a także wszystkich zainteresowanych tematyką rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, na otwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku. Posiedzenie odbędzie o godzinie 17:00 w sali wykładowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku (ul. Szafranka 7). Podczas spotkania będzie możliwość podzielenia się sugestiami i opiniami dotyczącymi spraw osób niepełnosprawnych w Rybniku, celem opracowania tematyki działań realizowanych przez Radę w latach 2016 – 2019. Szczegółowych informacji w zakresie posiedzenia udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika (pokój 261), pod numerem telefonu 32 43 92 261.

Dokumenty do pobrania